Designer: Joomla Templates 3.2

 

Co je vysoká hladina cholesterolu?     

Cholesterol je jedním z běžných tělesných tuků (lipidů). Hladina cholesterolu v krvi závisí částečně na tom, co jíte, ale především na tom, kolik cholesterolu Váš organizmus vyprodukuje v játrech. Hladina cholesterolu rovněž mírně stoupá s věkem. Uplatňuje se i vliv dědičnosti, zeměpisná poloha a rozdíly jsou i mezi jednotlivými lidskými rasami. Příliš mnoho cholesterolu v krvi může vyústit až ve ztvrdnutí a zúžení tepen (aterosklerózu) v důležitých orgánech (srdce, mozek, dolní končetiny).

Existují dva hlavní typy cholesterolu HDL, tak zvaný “dobrý” a LDL, zvaný též někdy “zlý”. A právě poměr HDL a LDL, má zásadní vliv na vznik aterosklerózy a pravděpodobnost, že dojde ke  kardiovaskulární příhodě (např. infarktu myokardu, mozkové příhodě – mrtvici,  uzávěru tepen nohou). Ženy mají obecně vyšší hladiny HDL cholesterolu než muži, proto jsou v porovnání s nimi méně ohroženy, avšak průběh příhody bývá obvykle horší.

 

Jaké jsou příznaky vysokého cholesterolu?

Dá se říci, že jako u obdobných metabolických onemocnění (například diabetes mellitus – cukrovka) nejsou zpočátku příznaky žádné. První vlaštovkou mohou být bolesti lýtek či stehen při chůzi (klaudikace), bolesti na hrudi – zvláště při námaze (angina pectoris) a nebo krátkodobé výpadky vědomí (přechodná ischemická ataka). Všechny tyto příznaky by měli vest ke zbystření Vaší pozornosti a vyhledání lékařské pomoci. Jen tak je možno včas zabránit zhoršení těchto příznaků a rozvoji mnohdy nenávratného poškození orgánů. Další rizikové faktory, jako je vysoký věk, některá přidružená onemocnění (cukrovka), kouření, nadměrná konzumace alkoholu, nedostatek pohybu a obezita mohou rozvoj následků aterosklerózy významně urychlit. Pokud se takováto cévní příhoda v budoucnu opakuje, má vždy komplikovanější průběh a horší prognózu úplného uzdravení.

 

Pokud jste prodělali některou z těchto nemocí a máte zájem o BIOLOGICKOU LÉČBU, vyplňte dotazník

Infarkt myokardu (IM)

Cevní mozkovou příhodu (CMP)

Ischémii dolních končetin (ICHDK)

Léčba je pro věk 45 - 80 let

buy shoes | nike fashion
TOPlist
Saturday the 28th. vše pro seniory.