Designer: Joomla Templates 3.2

Senioři patří k jedné z nejvíce ohrožených skupin osob zejména v souvislosti s majetkovou trestnou činností. Starší lidé, lidé se zdravotním handicapem, lidé důvěřiví, lidé žijící osamoceně a slabé ženy se často stávají obětí podvodníků a zlodějů, kteří se pod různými záminkami dostávají do jejich blízkosti a velmi často přímo do jejich obydlí. Podvodem nebo krádeží je připraví mnohdy o celoživotní úspory, někdy se setkáváme i s fyzickým napadením.

 

Formou informačních letáků, informací v regionálních i celostátních médií, besed a přednášek jsou senioři a další "ohrožené" osoby na tato nebezpečí upozorňováni, bohužel trestných činů pachaných na nich neubývá.

Projekt "Senioři sobě" je postaven na těchto principech:

 • aktivní spolupráce samotných seniorů a dalších aktivních občanů s představiteli obcí, měst a Policie České republiky,
 • speciální policejní proškolení na tzv. "kurýra prevence", který po absolvování policejního zaškolení oslovuje známé z okruhu seniorů a dalších "ohrožených" osob (osoby důvěřivé, se zdravotním handicapem, osamocené) ve svém okolí,
 • dobrovolnost a aktivita seniorů ochránit sami sebe, svoje blízké nebo známé.

Projekt je realizován ve třech fázích:

 • dvouhodinový seminář - získání informací a převzetí materiálů,
 • realizace v terénu - distribuce materiálů a vyplňování anket,
 • odevzdání a vyhodnocení anket, slavnostní poděkování "kurýrům prevence".

 

neotvírej každému

"Kurýři prevence" jsou pro svoji činnost vybaveni taškou s preventivně informačními materiály, které jim slouží k prezentaci rad a návodů. Některé materiály jsou určeny přímo pro oslovené občany. Taška "kurýra prevence" obsahuje:

 

 • brožura "(Ne)bezpečný věk" - doporučení seniorům,
 • samolepka "Neotvírej každému" - slouží k nalepení na vchodové dveře,
 • DVD "(Ne)bezpečný věk" - 8 příběhů - rizikových situací pro seniory (k využití zejména pro seniorská centra a další organizace),
 • reflexní samolepky - slouží k nalepení na kolo, hole, svrchní vrstvy oděvu, tašky, dveře aut a jiná místa.
 • anketa - její vyplnění slouží Policii České republiky k získání důležitých informací pro správné zaměření preventivních aktivit, mapování rizikových faktorů a nastavení správných opatření.

Více preventivních rad a informacích zaměřených na seniory naleznete zde.

DVD "(Ne)bezpečný věk, ve spolupráci a za finanční podpory odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra, vyrobilo Pražské experimentální studio - Zdeněk Všelicha.

zdroj: Policie.cz

Running sports | Men's Sneakers
TOPlist
Saturday the 30th. vše pro seniory.