Vytisknout 

Senioři patří k jedné z nejvíce ohrožených skupin osob zejména v souvislosti s majetkovou trestnou činností. Starší lidé, lidé se zdravotním handicapem, lidé důvěřiví, lidé žijící osamoceně a slabé ženy se často stávají obětí podvodníků a zlodějů, kteří se pod různými záminkami dostávají do jejich blízkosti a velmi často přímo do jejich obydlí. Podvodem nebo krádeží je připraví mnohdy o celoživotní úspory, někdy se setkáváme i s fyzickým napadením.

 

Formou informačních letáků, informací v regionálních i celostátních médií, besed a přednášek jsou senioři a další "ohrožené" osoby na tato nebezpečí upozorňováni, bohužel trestných činů pachaných na nich neubývá.

Projekt "Senioři sobě" je postaven na těchto principech:

Projekt je realizován ve třech fázích:

 

neotvírej každému

"Kurýři prevence" jsou pro svoji činnost vybaveni taškou s preventivně informačními materiály, které jim slouží k prezentaci rad a návodů. Některé materiály jsou určeny přímo pro oslovené občany. Taška "kurýra prevence" obsahuje:

 

Více preventivních rad a informacích zaměřených na seniory naleznete zde.

DVD "(Ne)bezpečný věk, ve spolupráci a za finanční podpory odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra, vyrobilo Pražské experimentální studio - Zdeněk Všelicha.

zdroj: Policie.cz

Running sports | Men's Sneakers