Designer: Joomla Templates 3.2

Součástí silniční dopravy jsou lidé různého věku a každý věk má v silniční dopravě svá specifika. Děti (do 11 až 12 let) jsou nebezpečné samy sobě i okolí pro svou nezkušenost a nepozornost, pubescenti a adolescenti (od 11 či 12 let až do 20 let) pro pocit nedotknutelnosti a jistoty, lidé produktivního věku (20–65 let) roztržitostí a nesoustředěností. A senioři? Ti prošli přes všechny tyto fáze a z každé si něco odnesli. Je třeba si uvědomit, že nehledě na vitalitu začíná z hlediska biologického i psychologického seniorský věk již 65. rokem. Dbát na bezpečnost vlastní či bezpečnost okolí však není otázka vitality ani věku, ale zodpovědnosti. Každý si nepochybně při mírné sebekritice přizná, že od určitého věku je na silnici méně pozorný. Jistě se spoléhá na za léta vybudované instinkty a zkušenosti z dopravního provozu, a tak je možné, že se někdy chová na silniční komunikaci nebezpečně, ať již v roli řidiče, či chodce. Stáří je obtížné v mnoha směrech – kromě problémů osobních se začínají přidávat i problémy zdravotní. Zhoršuje se zrak, chůze, pozornost, stabilita, sluch, tedy vše nezbytné k existenci v současné extrémně zrychlené dopravě. Seniorům proto nezbývá než se s těmito s věkem přibývajícími negativy vypořádat i v momentě, anebo právě v momentě, kdy se stávají účastníky silničního provozu.

Mohli byste namítnout, že o dopravě toho již víte dostatek, a další vzdělávání v této oblasti proto považujete za zbytečné. Ale pravidla silničního provozu se stále mění, mění se také způsob dopravy, technika řízení i dopravní prostředky. A jste si natolik jisti, že vše nové znáte natolik, abyste ochotně neriskovali své zdraví, anebo dokonce život? Nebo snad zdraví a život někoho jiného?

V předkládané příručce se rychlou a přehlednou formou seznámíte se všemi nebezpečími, u kterých se snažíme na problematiku nahlížet nejen z pohledu pravidel či technických možností, ale i z pohledu vašeho a pohledu okolí. Pomozte nám zlepšit dopravu a přispět ke zvýšení bezpečnosti na silnicích pro vás, pro vaše blízké i pro všechny ostatní.

 

Senioři v silniční dopravě - Pomocník a rádce seniorům

Sportswear Design | Nike
TOPlist
Saturday the 30th. vše pro seniory.