Designer: Joomla Templates 3.2

Přehled kulturních organizací, knihoven, divadel a pořadatelů kulturních akcí, které uznávají slevu na vstupném pro seniory. 

 

Státní příspěvkové organizace - knihovny zřizované MK

Národní knihovna České republiky

Neúčtuje registrační poplatek důchodcům nad 70 let (mimo uživatele Studovny vědeckých pracovníků)

Moravská zemská knihovna v Brně

Čtenářský průkaz pro seniory (nad 70 let) je vystavován za snížený poplatek ve výši 100 Kč.

Aktualizovaný přehled slev ze vstupného na kulturní akce státních příspěvkových organizací v gesci oddělení umění OULK

Národní divadlo

Národní divadlo poskytuje následující slevy z ceny vstupného na představení v Národním divadle, ve Stavovském divadle, ve Státní opeře, v Divadle Kolowrat a na Nové scéně:

1. Předplatné

Předplatné je balíček několika představení rozložených do divadelní sezony za cenu

o 20–50 % nižší než při běžném prodeji. V průběhu roku je předplatné vypisováno dvakrát. Forma předplatného na celou divadelní sezonu (v prodeji březen–květen) nebo na půl sezony (Vánoční předplatné - v prodeji listopad–prosinec). Předplatné garantuje vlastní místo na všechna představení, možnost navštívit i běžně vyprodané tituly či další nabídky zvýhodněných vstupenek v průběhu sezony.

 http://www.turistika.cz/images/hp/8381/4284/full_794d70_53810.jpg
foto: turistika.cz

2. Karta věrného diváka

Na základě Karty věrného diváka je poskytována sleva 10–25 %. Kartu lze zakoupit v denních pokladnách Národního divadla a pravidla pro její vydání a použití jsou následující:

a) S kartou je možné zakoupit max. 4 vstupenky na 1 titul (přičemž představení jednoho titulu se hrají v různých termínech), maximálně celkem 36 vstupenek po dobu platnosti karty. Kartu lze použít na 16 nákupů.

b) Každá karta je vystavena na konkrétního diváka na základě předložení občanského průkazu. Identifikačními údaji jsou: jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště.

c) Divák má nárok na jednu Kartu věrného diváka. Kartu lze půjčit nebo darovat, divák je ale povinen předložit na výzvu hledištního personálu kartu ke kontrole před vstupem do hlediště divadla.

d) Karta má platnost 1 rok od data její aktivace. Aktivuje se při prvním nákupu po předchozím zaplacení manipulačního poplatku 200 Kč za zřízení nové karty. Platnost karty může vypršet i dříve než po uplynutí jednoroční lhůty - při dosažení limitu celkového počtu nákupů nebo po dosažení limitu celkového počtu vstupenek.

e) Karta se nevztahuje na představení hostujících souborů či mimořádné projekty a nevztahuje se na představení titulu Sluha dvou pánů.

3. Mimořádné nabídky

V průběhu sezony jsou mimořádně vyhlašovány slevy na některá představení. Pravidelné informace o mimořádných nabídkách dostávají zdarma ti, kdo se zaregistrují k odběru newsletteru Národního divadla na: http://www.narodni-divadlo.cz/cs/novinky-e-mailem

4. Odpolední přestavení

Odpolední představení se prodávají za nižší ceny.

5. Další slevy

a)      50% sleva pro držitele průkazů ZTP, ZTP/P a příslušníky 1., 2. a 3. odboje (na jeden průkaz lze zakoupit nejvýše 1 vstupenku, na průkaz ZTP/P nejvýše 2 vstupenky, z toho 1 vstupenka je pro průvodce)

b)      50% sleva pro držitele průkazů ISIC, ITIC, ALIVE, EURO 26 STUDENT na vstupenky na 1. a 2. galerii v Národním a Stavovském divadle, na 2. balkon - postranní místa ve Státní opeře, na Nové scéně na místa v pravém a levém kraji hlediště (na jeden průkaz lze zakoupit nejvýše 1 vstupenku)

c)      30% sleva pro držitele abonentních karet České filharmonie na představení z repertoáru Národního divadla

d)     20% sleva pro držitele UTE Card (členských karet Unie evropských divadel) na představení z repertoáru Činohry Národního divadla (na jeden průkaz lze zakoupit nejvýše 1 vstupenku)

e)      20% sleva na dopolední a odpolední představení pro děti do 15 let (nárok na slevu se prokazuje pouze hledištnímu personálu před vstupem do divadla, nikoli při nákupu)

f)       snížení ceny o jedno (nejlevnější) místo při nákupu celé lóže pro rodinu či skupinu přátel (nárok na slevu je přiznán při nákupu a neprokazuje se hledištnímu personálu před vstupem do divadla)

g)      procentní sleva pro členy Mecenášského klubu ve vybraných kategoriích na jednu vstupenku ve výši odpovídající věku mecenáše, pokud je vstupenka zakoupena v den narozenin mecenáše; více informací o výhodách členů Mecenášského klubu Národního divadla je k dispozici zde:

http://www.narodni-divadlo.cz/cs/mecenassky-klub

Tyto další slevy, vyjma 50 % pro držitele průkazů ZTP, ZTP/P a příslušníky odboje, se nevztahují na představení titulu Sluha dvou pánů.

Tyto další slevy se automaticky nevztahují na pronájmy a představení hostujících souborů. Tyto další slevy nelze kombinovat mezi sebou nebo s výhodami Karty věrného diváka a nelze je uplatnit pro místa na stání.

Česká filharmonie

Česká filharmonie poskytuje následující slevy z ceny vstupného:

1. Pro abonenty České filharmonie a Českého spolku pro komorní hudbu

Sleva 20 % na jednotlivé vstupenky na všechny koncerty pořádané Českou filharmonií a Českým spolkem pro komorní hudbu.

2. Pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P

Sleva 50 % na jednotlivé i abonentní vstupenky na koncerty pořádané Českou filharmonií a Českým spolkem pro komorní hudbu.

Tato sleva se nevztahuje na místa k stání a varhanní emporu.

3. Pro studenty

Sleva 50 % ze vstupného všech cenových pásem na všechny koncerty České filharmonie a Českého spolku pro komorní hudbu.

4. Pro učitele

Učitel jako doprovod skupiny žáků nebo studentů má vstup zdarma.

5. Pro seniory nad 60 let

Sleva 50 % na vstupenky pro následující koncerty pořádané Českou filharmonií: 
Adventní koncertyHudba jako pohlazení pro budoucí maminky a Veřejné generální zkoušky České filharmonie. Slevu nelze uplatnit na koncerty abonentních řad, mimořádné koncerty a koncerty Českého spolku pro komorní hudbu.

6. Množstevní sleva

Sleva 5 % při nákupu min. 10 kusů vstupenek na jednotlivé koncerty nad 5 000 Kč. Množstevní sleva se nevztahuje na veřejné generální zkoušky a edukativní programy.

Podmínky uplatnění slev:

Pro uplatnění slevy je nutné předložit platný doklad prokazující nárok na slevu. Pro nákup vstupenek lze předložit i kopii. Majitel zlevněné vstupenky je povinen mít u sebe při vstupu do sálu platný doklad prokazující nárok na slevu.

Slevy neplatí na vybrané mimořádné koncerty, pronájmy a koncerty hostujících souborů.

Slevy se nedají uplatnit na eVstupenky a při koupi dárkového poukazu.

Poskytované slevy nelze kombinovat.

Pražský filharmonický sbor

Abonenti FOKzískají slevu 25 % na všechny koncerty Sborového cyklu po předložení abonentní vstupenky na koncerty Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK a koncertního jednatelství FOK v sezoně 2013–2014.


zdroj: mkcr.cz, září 2013

 

 

Sports Shoes | Sneakers Nike Shoes
TOPlist
Thursday the 1st. vše pro seniory.